Bureau voor juridische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken

Afspraak maken? Bel 0515 422017 of mail info@rosenkampconsultants.nl

Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van de overheid tegenover de burgers. Maar het bestuursrecht regelt ook op welke manier de overheid beslissingen moet nemen en wat u kunt doen als u het met zo’n beslissing niet eens bent. Denk hierbij aan uitkeringen, belastingen, subsidies en diverse vergunningen.
Lees meer over bestuursrechtelijke procedures>

Voorbeeldvraagstukken uit de cliëntpraktijk

  • Ik wil een aanvraag indienen bij een gemeente maar ik heb geen zin in gedoe met bezwaar.  Hoe kan ik de aanvraag het beste voorbereiden?
  • Ik ben het niet eens met een beslissing van de gemeente. Wat kan ik daartegen doen?
  • Mijn bezwaar is afgewezen. Wat kan ik nu doen? Heeft het zin? Hoe gaat het eigenlijk bij de rechter? Waar wordt naar gekeken? Ik wil in overleg treden met de gemeente, maar ben bang om ondergesneeuwd te worden. Hoe pak ik dit het beste aan?