Bureau voor juridische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken

Afspraak maken? Bel 0515 422017 of mail info@rosenkampconsultants.nl

Bewindvoering & curatele

De geestelijke of lichamelijke toestand van iemand kan leiden tot financiële problemen. Via een rechter kan hij of zij zijn goederen en geld onder bewindvoering laten stellen. De standaard bewindvoerder beheert dan tijdelijk het gehele of gedeeltelijke vermogen. Dit omvat de financiële administratie van inkomsten en uitgaven en indien nodig ook schuldsanering in samenwerking met het GKB. Voor een structurele oplossing moet ook gekeken worden naar de oorzaak. Rosenkamp Consultants BV wil zolang bewindvoering en begeleiding bieden totdat iemand, indien mogelijk, weer grip krijgt op zijn eigen leven. Iemand leren zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen daar waar mogelijk. Samen kijken naar het maken van keuzes en het leren inschatten van de gevolgen hiervan. Als iemand in een vicieuze cirkel is beland, dan is het streven deze te doorbreken.