Bureau voor juridische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken

Afspraak maken? Bel 0515 422017 of mail info@rosenkampconsultants.nl

Procedures

Niet alleen kunt u bij Rosenkamp Consultants BV terecht voor juridisch advies op het terrein van bestuursrecht in brede zin. Ook ondersteunen wij u met bestuursrechtelijke procedures. Dit doen wij zowel voor overheden, bedrijven als voor burgers. Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Het beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij besluiten, het uitvoeren van wetten of de handhaving hiervan. Onenigheid kan leiden tot bestuursrechterlijke procedures, zowel vanuit de overheid als vanuit de burger. Rosenkamp Consultants maakt vooraf aan de procedure een inschatting of de gestelde doelen realistisch en haalbaar zijn. Juridische feiten worden gecontroleerd en indien nodig wordt aanvullend onderzoek verricht. Eenmaal in het proces zijn wij een sterke juridische en psychologische partner. Wat kan het beste wel of niet, wanneer of hoe gezegd worden? Iedere zaak behandelen wij alsof het om onze eigen belangen gaat. Wij zijn volhardend en ondersteunen u graag.