Bureau voor juridische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken

Afspraak maken? Bel 0515 422017 of mail info@rosenkampconsultants.nl

Sociaal Zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht gaat over de rechten en plichten van iedereen die een rol heeft met betrekking tot sociale zekerheid zoals werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen, mensen met een beperking en zelfstandigen.

Voorbeeldvraagstukken uit de cliëntpraktijk

  • Ik word opeens (meer) goedgekeurd door het UWV. Daar ben ik het niet mee eens. Wat moet ik doen?
  • De gemeente kort mijn uitkering omdat ik zou samenwonen. Maar dat is helemaal niet zo. En nu?
  • Ik heb een beperking en krijg te weinig zorg/ondersteuning. Wat kan ik doen om te zorgen dat mijn leven makkelijker wordt?